آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه مبانی برق

سرپرست: مصباح سايبانی

آزمايشگاه مکانيک سيالات

سرپرست : سيد حسين موسوی زادگان

لابراتوار زبان انگليسي

سرپرست: مصباح سايبانی

آزمايشگاه انتقال حرارت

سرپرست: مهدی سعيد کياست

آزمايشگاه حركات ديناميكي شناورها

سرپرست: حميد زراعت گر

آزمايشگاه فيزيک

سرپرست : مصباح سايبانی

آزمايشگاه هیدرودینامیک

سرپرست: حميد زراعت گر