آزمايشگاه هيدرو استاتيك و تعادل كشتي

آزمايشگاه هيدرو استاتيك و تعادل كشتي

حميد زراعت گر

  • معرفي

نوع آزمایشگاه: آموزشی 

 استاتيك و تعادل كشتي از پايه هاي معماري كشتي محسوب ميگردد. دانش تعادل كشتي مقدمه ورود به مباحث تخصصي مهندسي كشتي ميباشد. درك و فهم عميق اين موضوع كمك شاياني به درك صحيح ديگر موضوعات تخصصي از جمله هيدروديناميك كشتي، ساختمان كشتي و طراحي كشتي مينمايد. آزمايشگاه هيدرواستاتيك و تعادل در راستاي ايجاد حس تجربي نسبت به تعادل وپایداری كشتي طراحي شده است

امکانات اصلی:

- حوضچه و یک مدل شناور ماهیگیری  

- ژیروسکوپ اندازه­ گیری اتوماتیک هیل و تریم

- اندازه گیری دستی (چشمی) آبخور، هیل و تریم

- امکانات ایجاد هیل و تریم

- نرم­افزار پردازش اطلاعات دریافتی از ژیرسکوپ

 تستهای قابل انجام:

آزمايش1 : تست كج كردن                                            

آزمايش2 : تحقيق اثر وزنه آويزان و اثر سطح آزاد بر ارتفاع متاسنتر كشتي 

آزمايش3 : اندازه گيري تجربي منحني تعادل استاتيكي (GZ-Ф)

آزمايش4: تريم در زواياي كوچك                                            

آزمايش5 : بررسي پايداري شناور در اثر اضافه شدن يك وزنه كوچك     

آزمايش 6 :تعادل دینامیکی عرضی کشتی      

آزمايش 7 :آزمایش رولینگ کشتی

 

 

{#myemotions_dlg.cool}

{#myemotions_dlg.cool}