آزمايشگاه حوضچه کشش (در دست ساخت)

آزمايشگاه حوضچه کشش (در دست ساخت)

  • معرفي

نوع آزمایشگاه: آموزشی- پژوهشی

اين آزمايشگاه يکی از مهم ترين آزمايشگاههای دانشکده است که در سايت بندر عباس دانشکده و در فضايي به مساحت 840 متر مربع در دست احداث است. در اين آزمايشگاه انواع تستهایي که با استفاده از حوضچه های کشش قابل انجام است انجام خواهد شد و علاوه بر جنبه های آموزشی و پژو هشی با قبول سفارش از نهادهای خارج از دانشگاه ميتواند جنبه ی خدماتی نيز داشته باشد.