نام : الهام جهانگیری

مسئولیت: مسئول دفتر ریاست دانشکده - تهران

شماره تلفن:66413028-021, fax 021-66412495

نام : لیلا صفری پور

مسئولیت: کارشناس آموزش-تهران

شماره تلفن:64545041-021

نام : فاطمه تیموری فرد

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی تهران

شماره تلفن:64543123-021

نام : اکرم ابوطالب

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر و مسئول شبکه -تهران

شماره تلفن:64543508-021

نام : معصومه بابايي

مسئولیت:کارشناس امور مالي- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : محمدرضا بابايي زارچ

مسئولیت:مسئول روابط عمومي- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : عليرضا رئيسي

مسئولیت:کارشناس آموزش-بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : سعيد رفيعي بندري

مسئولیت:کارپرداز-بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : رضا زينلي

مسئولیت:حسابدار- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : طاهره سلامتی

مسئولیت:مسئول سايت کامپيوتر در بندرعباس- مسئول آموزش های مجازی

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : صديقه شيخي فيني

مسئولیت:مسئول دفتر بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : فاطمه شیخی فینی

مسئولیت:کتابدار-بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : علي عباس عزتي

مسئولیت:سرپرست کارگزيني- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : اسکندر فروتن فر

مسئولیت:مسئول نقليه- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : محمد محقري دهبارز

مسئولیت:مسئول امور دانشجويي در بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : غلام عباس موسوي سردري

مسئولیت:مسئول سلف- بندرعباس

شماره تلفن:6674715,6-0763

نام : علي نديمي

مسئولیت:کارپرداز- تهران

شماره تلفن:66412959-66413028-021