نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 نسيم ولدخاني کارشناسي مهندسي کشتي سازي 89
2 محمدمهدي ابايي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
3 حسن ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
4 سپهر ابراهيمي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
5 افشين ابوالحسني کارشناسي مهندسي کشتي
6 محمدرضا ابوالقاسمي کارشناسي مهندسي کشتي
7 سيدمحمدحسين ابوفاضلي کارشناسي مهندسي دريا - کشتي سازي
8 جعفر اثني عشري کارشناسي مهندسي کشتي
9 فرزانه احمدي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
10 ابوالفضل احمدي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
11 مهرداد احمدي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
12 ارمان احمدي کارشناسي مهندسي دريا - کشتي سازي
13 احمد احمدي نيا کارشناسي مهندسي دريا - کشتي سازي
14 مرتضي احمدي والا کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
15 اسداله احمدي کلاته احمد کارشناسي مهندسي کشتي سازي
16 محمدسعيد اخباري عرباني کارشناسي مهندسي کشتي سازي
17 ناصر اخوندي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
18 شادي ادريس کارشناسي مهندسي کشتي سازي
19 علي ادهمي کارشناسي مهندسي کشتي سازي
20 سيامک ارجمندقجور کارشناسي مهندسي کشتي

 

 

اخبار