اطلاعات کلی

مركز كامپيوتر دانشكده کشتی سازی و صنايع دريايی از دو بخش اصلی تهران و بندرعباس تشکيل شده است که در هر کدام از اين سايتها بخشهای مجزایی برای دانشجويان کارشناسی و تحصيلات تکميلي در نظر گرفته شده است.

 

 

امکانات

سرورهاي دانشكده :

مركز كامپيوتر مجهز به يك سرور اصلیHP مدل Intel Xeon 3.60 GH، يك سرور پشتیبانی، وب سرور و سرور چاپ است. 

 

تجهيزات شبكه : 

ارتباط مركز كامپيوتر دانشكده با مركز انفورماتيك دانشگاه و در نهايت با اينترنت، با استفاده از يك  router نرم افزاري و از طريق فيبر نوري، وارتباط شبكه داخلي دانشكده از طريق كابلهاي CAT5 و با استفاده از بيش از 10 سوئيچ و 24 پورت در طبقات مختلف ساختمان دانشكده، برقرار است. 

 

كامپيوترهاي سايت :

اين دانشکده دو سايت مجهز را در تهران و بندر عباس در اختيار دانشجويان قرار ميدهد. در سايت کامپيوتر تهران، يک بخش سايت كارشناسي با حدود 20 كامپيوتر وسايت كارشناسي ارشد نيز با همين تعدادكامپيوتر در اختيار دانشجويان قرار دارد، كه سعي شده آخرين نسخه بيش از  15 نرم افزار تخصصي گرايشهاي مختلف دانشكده به اضافه يك سري نرم افزارهاي عمومي روي آنها نصب شود.  در سايت ويژه دانشجويان دکترا نيز به هر دانشجو يک کامپيوتر مناسب و کلاً دو دستگاه چاپگر ليزري اختصاص داده شده است.

{#myemotions_dlg.cool}

{#myemotions_dlg.cool}

 در سايت کامپيوتر واقع در بندرعباس نيز حدود 20 کامپيوتر در اختيار دانشجويان قرار دارد.

 {#myemotions_dlg.cool}

همه كامپيوترهاي مركز تحت يك  domain هستند و دانشجويان هر يك با نام كاربري خود مي توانند از امكانات استفاده نمايند. به هر كاربر فضاي اختصاصي برای ذخيره فايلها تخصيص داده شده كه فقط خود او به آن دسترسي دارد. كاربران با خريد كارت اعتباري ميتوانند اعتبارخود را شارژ نموده، و به تعداد صفحات مورد نظر پرينت (سياه-سفيد و رنگی) بگيرند. اسكن و رايت سی دی و دی وی دی نيز از ديگر امكانات اين مركز است که بصورت رايگان در اختيار دانشجويان قرار دارد. همجنين بيش از 100 نسخه از نرم افزارهاي گوناگون و مورد نياز دانشجويان اعم از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي برای كپي بر روي سرور دانشکده موجود است.