اطلاعيه ها

اطلاعیه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی دریا برای پذیرش ایده های نوآورانه

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

جدول زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسی دریا

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۹

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي