نمره زبان

بسمه تعالی

جهت مشاهده آخرین ضوابط مصوب دانشگاه در خصوص نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع به فایل پیوست مراجعه نمایید.ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸