جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسی دریا ۹۶

بسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان ورود به دوره دکتری سال 96

جهت اطلاع از تاریخ و زمان مصاحبه به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

 



ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷