در خصوص آزمون جامع

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم دوره دکترای دانشکده که متقاضی شرکت در آزمون جامع در این نیمسال می­باشند می­رساند که با توجه به ملزومات برگزاری این آزمون، آخرین مهلت دریافت فرم­های تکمیل­ شده درخواست مربوطه، (ساعت 12 ظهر) روز چهارشنبه 97/1/29 می­باشد. لازم به ذکر است که احراز شرایط حضور در این آزمون از دیدگاه نمره زبان، تعداد واحدهای گذرانیده و معدل آنها طبق آیین­نامه مصوب الزامی می باشد.  

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

­شنبه 97/1/18ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸