تغییر تاریخ سمینار ارائه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۶ از ۱۸ خرداد به ۳ تیر ۱۳۹۸

 

 

سمینار ارائه پیشرفت کار

پایان نامه دانشجویان کارشناسی­ارشد

ورودی مهر 96

 

 

تاریخ ارائه سمینارها:  3 تیر 1398

 

 

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰