بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست یکمین جشنواره جوان خوارزمی 

آخرین مهلت ارسال طرح ها 31 تیرماه 1398

http://khwarizmi.ir/young/

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰