جدول زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسی دریا

  قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دکتری مهندسی دریا 

زمان برگزاری مصاحبه 27 خردادماه 1398 می باشد که در محل اتاق شورای دانشکده واقع در طبقه اول ساختمان دانشکده برگزار می گردد. برنامه زمان بندی به پیوست ارائه گردیده است.

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶