نمره زبان

بسمه تعالی

جهت مشاهده آخرین ضوابط مصوب دانشگاه در خصوص نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع به فایل پیوست مراجعه نمایید.ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸