اولین دوره انتخابات برای هسته دانشجویی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی دریا

 اولین دوره انتخابات هسته دانشجویی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی دریا برگزار می گردد.

شرایط در فایل ضمیمه بیان گردیده است. علاقه مندان می توانند رزومه خود را جهت بررسی به آدرس ایمیل i.farahbakhsh@aut.ac.ir ارسال نمایند

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲