نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 محمدمهدي ابايي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
2 حسن ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
3 مرتضي احمدي والا کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
4 سجاد اردشيري کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
5 محمدمهدي ارمندئي کارشناسي ارشد مهندسي کشتي سازي
6 نويد ازاد کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
7 عليرضا اسلامي مجد کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
8 ويدا اسمعيلي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
9 حسن اسکندري کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
10 ارش اشرفي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
11 فرهنگ افشار کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
12 مهدي اميدعلي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
13 يوسف اميريان کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
14 عبدالشريف انبيا کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
15 اشكان ايمان طلب كردمحله کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
16 احمد ايماني کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
17 ايمان ايينه داراصفهاني کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
18 لادن بابايي کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
19 داود بابايي رودسري کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
20 شاهين بابک کارشناسي ارشد مهندسي سازه هاي دريايي