نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 محمد اسمعيلي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
2 کريم اکبري وکيل آبادي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
3 رضا ببري دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
4 مجتبي برجسته دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
5 نسرين جوانمردي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
6 زراره حاج محمد اسماعيل نوري دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
7 احمد حاجيوند دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
8 زهره سادات حقايقي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
9 محسن خسروي بابادي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
10 عباس دشتي منش دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
11 علي دهقانيان دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
12 آرمين رحمتي دروازي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
13 حميدرضا رستمي حسين آبادي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
14 محمود رستمي ورنوسفادراني دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
15 حميد رضايي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
16 محمد رضايي سنگتابي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
17 رويا شادماني دکتري مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
18 رضا شمسي دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
19 آرش عباس نيا دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي
20 پدرام عدالت خراساني دکتري مهندسي دريا - کشتي سازي