افراد

محمد امین فیض چکاب

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fayzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی