هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 

دکتر مهدی ایرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۹

صفحه شخصی: 

 
 
 

دکتر اکبر اسفندیاری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۰۷

 صفحه شخصی :
 

دکتر محمد رضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳

صفحه شخصی :

 
 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbaraut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۴

صفحه شخصی :    
    
http://aut.ac.ir/rahbar        
          
 
 

دکتر حمید زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰
صفحه شخصی: 

 
 
 

دکتر محمود غیاثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mghiasiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۲

صفحه شخصی: 

 
 

دکتر حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 
صفحه شخصی: 

 
 
 


دکتر پرویز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۱۷
صفحه شخصی:  
 
 


دکتر محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir

شماره تلفن:
۶۴۵۴۳۱۱۱
صفحه شخصی: 

 
 
 


دکتر مهدی سعید کیاست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵

صفحه شخصی: 

 
 
 

محمد جواد معتمدی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jmotamedaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۲

صفحه شخصی: 

 
 
 

دکتر سید حسین موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hmousaviaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۹

صفحه شخصی: 


 

اساتید بازنشسته :

 

دکتر منوچهر فدوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۸

صفحه شخصی: 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 447 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر