مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰ 

 
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳


 
 
 
مهندس علی احسانی
 مسئولیت : مسئول امور پشتیبانی
 

شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۲۱

ایمیل :a.ehsaniaut.ac.ir


 
 
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mgasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 
 
 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵


 
 


مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۶۴۵۴۳۱۱۱
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5317 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر