فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 

۱- فرم درخواست آموزشی

۲- فرم مرخصی تحصیلی

۳- فرم تسویه حساب دانشجویان مهمان ترم

۴- فرم تغییر وضعیت محروم از تحصیل به انصراف قطعی

۵- فرم تطبیق واحد داخلی ( تغییر رشته)

۶- فرم تطبیق واحد انتقالی

۷- درخواست میهمان تکدرس در سایر دانشگاه ها

۸- فرم تعهد انصراف از تحصیل

۹- فرم درخواست انصراف از تحصیل

۱۰- فرم درخواست حذف غیبت پزشکی

۱۱- فرم معرفی به استاد

۱۲- فرم اخذ مهمان بین دانشکده ای

۱۳-فرم تعهد کارت دانشجویی المثنی

۱۴- فرم حذف اضطراری

۱۵- فرم تغییر آدرس

۱۶- فرم تعهد ادعای فارغ التحصیلی

۱۷- فرم پیشنهاد پایان نامه مقطع کارشناسی

 ۱۸- فرم حذف اضطراری ( ترم کرونایی )

۱۹- فرم معرفی دانشجوی عهده دار حل تمرین

۲۰ - صفحه ارزیابی و فرم نمره پروژه کارشناسی


۲۱ - اخذ درس بدون رعایت پیشنیاز

۲۲ - درخواست گواهی دوره کارورزانه

۲۳ - درخواست گواهی کهاد یا بسته آموزشی

۲۴ - درخواست گواهی موقت المثنی

۲۵ - فرم تعهد تمدید سنوات
 
۲۶ - فرم تعهد‌نامه محضری

۲۷ - فرم تمدید سنوات ارفاقی-مهلت 

۲۸ - فرم درخواست خروج از کشور

۲۹ - فرم درخواست گواهی رتبه اول تا سومCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4381 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر