فرم های مقطع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/2/17 | 

۱- کلیه فرم های رویه AUT-FM-۳۳۱۶ در قالب یک فایل

۲- 
برگه ارسال پیشنهاد رساله دکتری و داوران پیشنهادی

۳- برگه ارزیابی دفاع نهایی رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۱

۴- فرم داوری رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۴

۵- صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری (صفحه ارزیابی) فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۳


۶- فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۲

۷- گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۰

۸-  فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۹

۱۰- فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۸

۱۱- فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۷

۱۲- فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۶

۱۳- فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۵

۱۴- 
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۴

۱۵- گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۳

۱۶- فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۲

۱۷- خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلایل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۱

۱۸- 
فرم توصیه نامه پذیرش دانشجوی دکترا

۱۹- فرم تمدید ترم دانشجویان دکتری برای کلیه ورودیها

۲۰- فرم انصراف استاد راهنما یا مشاور (جایگزینی) استاد جدید

۲۱- فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور دانشجویان دکترا پس از پذیرش اولیه

۲۲- فرم درخواست آموزشی دانشجویان

۲۳- فرم صلاحیت عمومی

۲۴- فرم درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵- فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا

۲۶- گزارش وضعیت تحصیلی

۲۷- درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترا

۲۸- تعهدنامه اصالت اثر

۲۹- تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکتری

۳۰- درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دیگر

۳۱- فرم درخواست مهمانی دروس بین پردیس‌های دانشگاه

۳۲- فرم درخواست مهمان از دانشگاه‌های دیگر


۳۳- فرم های درخواست شرکت در آزمون جامع دانشکده 

۳۴- فرم معرفی دانشجوی عهده دار حل تمرین  

۳۵- فرم تعویض کارت با دریافت کارت دانشجویی المثنی


۳۶- درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی دردانشکده های دیگرCAPTCHA
دفعات مشاهده: 3963 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر