برگزاری گردهمایی اساتید خانم دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/11 | 
گردهمایی اساتید خانم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه در ۴ رتبه بندی مورد تایید وزارت علوم در میان دانشگاه های صنعتی کشور در سه رتبه بندی جایگاه یکم و در یک رتبه بندی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در گردهمایی اساتید خانم دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: خوشبختانه بررسی ها نشان می دهد که ترکیب مناسبی میان اعضای هیات علمی زن و مرد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال شکل گیری است .
وی افزود: در شورای جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاوتی میان جذب اعضای هیات علمی زن و مرد وجود ندارد و پرونده تمامی افراد بررسی می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دانشکده ها نیز تفاوتی میان اساتید خانم و آقا وجود ندارد و اگر پرونده ای صلاحیت های لازم را داشته باشد آن فرد جذب خواهد شد و در روند ارتقا نیز این رویه دنبال می شود.
دکتر معتمدی تاکید کرد: از سال گذشته خانم مهندس طاهره سیدنا به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان منصوب شدند.
وی با اشاره به گردهمایی اساتید خانم دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: جمع بندی این گردهمایی به اطلاع مدیران دانشگاه خواهد رسید تا نظرات اساتید در روند توسعه و ارتقا دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: گرچه درحال حاضر بیشتر صحبت از کمبود بودجه در دانشگاه ها می شود اما این موضوع همیشه بوده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مسیر خود را طی می کند اما طبیعی است که اگر دانشگاه سرمایه بیشتری داشته باشد می تواند سریعتر به اهداف و برنامه های خود دست یابد.
دکتر معتمدی خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای برنامه راهبردی است که رسیدن به ۱۰۰ دانشگاه برتر تا سال ۱۴۰۴ و رسیدن به نسل سوم دانشگاه ها از جمله اهداف اصلی برنامه راهبردی دانشگاه به شمار می رود.
وی عنوان کرد: با تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در بیش از ۸۰ درصد برنامه ها به اهداف خود دست یافته ایم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این راستا در ۴ رتبه بندی که مورد تایید وزارت علوم است، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سه رتبه بندی در بین دانشگاه های صنعتی رتبه نخست کشور را کسب و در یک رتبه بندی نیز در جایگاه دوم در میان دانشگاه های صنعتی کشور قرار گرفته است.

دکتر معتمدی تاکید کرد: در مجموع این دانشگاه در رتبه بندی ها جایگاه مناسبی دارد اما برای رسیدن به مقصود نهایی راه زیادی در پیشرو داریم.
دکتر محمدرضا رازفر مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این گردهمایی گفت: اعضای هیات علمی خانم درخواست ها و نظرات خود را به مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان انتقال دهند که این موارد در شورای جذب، شورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه مطرح و پیگیری می شود.
مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان نیز در این مراسم گفت: درحال حاضر ۶۹ عضو هیات علمی خانم در این دانشگاه مشغول به فعالیت است.
مهندس طاهره سیدنا افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۶۹ عضو هیات علمی خانم است که با برگزاری جلسات مختلف برنامه داریم از توان و ظرفیت این اساتید بیشتر استفاده کنیم.
مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان تاکید کرد: در این جلسه بستری فراهم شد تا اعضای هیات علمی خانم علاوه بر آشنایی با یکدیگر بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را به مسئولان دانشگاه ارائه کنند.
سیدنا اظهار داشت: برنامه داریم این نوع جلسات ادامه یابد تا بتوانیم هرچه بیشتر از توان و ظرفیت اعضای هیات علمی خانم دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهره مند شویم.