سایت کامپیوتر

اطلاعات کلی

مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی دریا بخشهای مجزایی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.

 | تاریخ ارسال: 1398/9/5 |  دفعات مشاهده: 2396 بار