قابل توجّه دانشجویان واجد شرایط متقاضی ورود به دوره  کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
(متقاضیانی که به هر دلیل جزء پذیرفته­ شدگان نمی­ باشند و یا از ثبت­ نام مرحله اول اطّلاعی نداشته­ اند)
 | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 
قابل توجّه پذیرفته‌شدگان مرحله اول  کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 (که متقاضی تغییر گرایش پذیرفته شده مرحله اول می­باشند)
 | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 
فرم انصراف از ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی سال۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لطفا فرم انصراف را، به آدرس s.zeinaliaut.ac.ir تا تاریخ  ۱۴۰۰/۶/۴ ارسال نمایید.
 | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰(ازسایردانشگاه ها)
دانشکده‌های اعلام شده: شیمی-صنایع-هوافضا-برق-پلیمر و رنگ-مواد و متالورژی-معدن-نفت-م پزشکی-فیزیک و م انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-مکانیک-نساجی-مدیریت-عمران-کامپیوتر
 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
اسامی متقاضیان سایر دانشگاه ها که بایستی مدارک خود را جهت بررسی ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۰ ارسال نمایند

 فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-شیمی-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-مدیریت

 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۰(ازامیرکبیری ها)
فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-کامپیوتر
 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
اطلاعیه مهم درخصوص صدور گواهی بدون آزمون
طبق مصوبات شورای ممتاز گواهی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد تنها به پذیرفته شدگانی داده می شود که از پدیرش بدون آزمون خود استفاده کرده و در این دانشگاه شاغل به تحصیل شده اند.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 |