پخش خبر پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش
شبکه ۴ «بخش خبری ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
پخش گزارش دومین جایزه ملی لجستیک
 شبکه آموزش «برنامه دوربین هفت»
 
 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 | 
پخش گزارش دستاوردهای شرکت کیمیا گهر
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 
پخش گزارش تولید مواد آزمایشگاهی
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان دانشکده مهندسی نساجی
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/3/31 | 
پخش خبر ساخت کاتالیست تصفیه هیدروژنی کاربردی در صنایع پالایش و پتروشیمی
شبکه چهار «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر «برنامه فناوری اطلاعات»
 
 | تاریخ ارسال: 1400/3/9 | 
پخش گفتگوی آقای مهندس سید مجتبی شجاعی مدیر پروژه ابررایانه سیمرغ
شبکه ۴ بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/3/3 | 
پخش گزارش معرفی مرکز نوآوری نفت و انرژیک دانشکده مهندسی نفت
شبکه خبر برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 
پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه پنج سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر - بخش های خبری ساعت ۱۳ و ۱۴
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه یک سیما -بخش های  خبری ساعت ۲۱-۱۴-۱۹
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش ساخت لبه های برش فوق سخت
شبکه یک سیما بخش خبری ساعت ۱۴ و ساعت ۱۹
شبکه چهار سیما بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/21 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان شرکت پایا فن
سبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/20 | 
پخش گزارش افتتاح صندوق پژوهش و فناوری  امیرکبیر
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
پخش گزارش دستاورد محققان برج فناوری با عنوان کمک حال
شبکه سه سیما - بخش خبری ساعت ۲۲
 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
پخش گزارش طراحی و راه اندازی سامانه پایش راه ها
شبکه یک سیما- بخش خبری ساعت ۱۴
 | تاریخ ارسال: 1400/2/16 |