پخش خبر ساخت کاتالیست تصفیه هیدروژنی کاربردی در صنایع پالایش و پتروشیمی
شبکه چهار «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر «برنامه فناوری اطلاعات»
 
 | تاریخ ارسال: 1400/3/9 | 
پخش گفتگوی آقای مهندس سید مجتبی شجاعی مدیر پروژه ابررایانه سیمرغ
شبکه ۴ بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/3/3 | 
پخش گزارش معرفی مرکز نوآوری نفت و انرژیک دانشکده مهندسی نفت
شبکه خبر برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 
پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه پنج سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر - بخش های خبری ساعت ۱۳ و ۱۴
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه یک سیما -بخش های  خبری ساعت ۲۱-۱۴-۱۹
 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
پخش گزارش ساخت لبه های برش فوق سخت
شبکه یک سیما بخش خبری ساعت ۱۴ و ساعت ۱۹
شبکه چهار سیما بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/21 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان شرکت پایا فن
سبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/20 | 
پخش گزارش افتتاح صندوق پژوهش و فناوری  امیرکبیر
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
پخش گزارش دستاورد محققان برج فناوری با عنوان کمک حال
شبکه سه سیما - بخش خبری ساعت ۲۲
 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
پخش گزارش طراحی و راه اندازی سامانه پایش راه ها
شبکه یک سیما- بخش خبری ساعت ۱۴
 | تاریخ ارسال: 1400/2/16 | 
پخش گفتگوی دکتر «گئورک قره‌پتیان» استاد دانشکده مهندسی برق
شبکه ۴ سیما - برنامه ایده بکر
 | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
پخش خبر رونمایی از ابررایانه سیمرغ
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/2/14 | 
پخش خبر برگزاری سی و یکمین اجلاس روسای ۱۳ دانشگاه کشور
شبکه ۴ سیما بخش خبری ساعت ۲۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
پخش گزارش گفتگو با مسئول مرکز مشاوره دانشگاه
شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 
پخش گزارش جایگزین استخوان های بافت زنده انسان

شبکه اول سیما بخش خبری ساعت ۱۹-شبکه چهارسیما بخش خبری ساعت ۲۰

 | تاریخ ارسال: 1400/1/31 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک
شبکه خبر سیما برنامه نبض دانشجو
 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 |