پخش گزارش تولید پلیمرهای پرمصرف وارداتی
شبکه یک سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 
پخش گزارش تقدیر از پژوهشگران برگزیده
شبکه ۴ سیما «برنامه فوتون»
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 
پخش گزارش برگزاری پنجمین کنفرانس شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن
شبکه خبر و  شبکه آموزش سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/10/18 | 
پخش گزارش انقلاب زمستانی و گفتگو با دکتر پرویز پروین رئیس دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» و شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/10/8 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه رسوب شکن
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 
پخش گفتگوی دکتر گئورک قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق
شبکه ۴ سیما «برنامه ایبکر»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
پخش خبر انتخاب رساله برگزيده تقاضا محور دانش آموخته دانشکده مهندسی نفت
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
پخش گزارش برنامه رصد ماه و سیارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه آموزش «برنامه دوربین هفت »
 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 
پخش گزارش حذف فلزات سنگین در آبها برای تصفیه
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
پخش خبر ابررایانه سیمرغ دانشگاه
شبکه خبر سیما «بخش خبری ساعت  ۱۱ و ۱۳»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/20 | 
پخش خبر کسب رتبه ۳۷ جهانی
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه ایمن ساز هوا

شبکه ۳ سیما «بخش خبری ساعت ۲۲»

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
پخش گفتگوی دکتر ایمان شریفی استاد دانشکده مهندسی برق
شبکه ۴ سیما «برنامه چرخ»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
پخش گزارش ساخت نوعی اکسید جاذب منیزیم برای کاهش آلودگی هوا
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
پخش گزارش افتتاح برج فناوری شماره دو
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»-«شبکه خبر»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
پخش گفتگوی دکتر قدسی پور سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه آموزش «برنامه به وقت ایران»
 | تاریخ ارسال: 1400/8/30 |