تمدید سنوات برای ورودی های ۱۳۹۶
 | تاریخ ارسال: 1400/11/11 |  دفعات مشاهده: 585 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس از انتقال حرارت (اصلاحیه)
 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 |  دفعات مشاهده: 1279 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس از انتقال حرارت
 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 |  دفعات مشاهده: 1271 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 |  دفعات مشاهده: 1354 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس کارگاه موتور
 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 |  دفعات مشاهده: 1309 بار
اطلاعیه صدور کارنامه فارسی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 1697 بار
ترمیم اخذ بسته‌های اختیاری- سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/5/23 |  دفعات مشاهده: 2110 بار
اطلاعیه اخذ بسته‌های آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (مقطع کارشناسی)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/6 |  دفعات مشاهده: 2314 بار