راهنمای تصویری حذف اضطراری نیم سال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1403/3/9 |  دفعات مشاهده: 39 بار
اطلاعیه شماره  ۲حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1403/3/9 |  دفعات مشاهده: 34 بار
اطلاعیه شماره  ۲حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1403/3/9 |  دفعات مشاهده: 38 بار
حذف اضطراری یک درس تئوری- نیم سال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1403/3/5 |  دفعات مشاهده: 52 بار
اطلاعیه مراجعه دانشجویان کارشناسی به اساتید مشاور
 | تاریخ ارسال: 1402/11/7 |  دفعات مشاهده: 340 بار
نقشه راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 1234 بار
اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه شیراز
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 2419 بار