اطلاعیه مراجعه دانشجویان کارشناسی به اساتید مشاور
 | تاریخ ارسال: 1402/11/7 |  دفعات مشاهده: 216 بار
ضــوابـط آزمــون
 | تاریخ ارسال: 1401/10/11 |  دفعات مشاهده: 935 بار
نقشه راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 1072 بار
اطلاعیه اخذ دروس مختص دانشجویان ورودی جدید (نیمسال اول ۱۴۰۲ -۱۴۰۱)
 | تاریخ ارسال: 1401/7/10 |  دفعات مشاهده: 1098 بار
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1401/4/21 |  دفعات مشاهده: 6501 بار
اطلاعیه کلاس‌های دوره استاندارد مرکز بین المللی زبان تابستان ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/24 |  دفعات مشاهده: 1895 بار
اطلاعیه ترم  تابستان ۱۴۰۱ دانشگاه‌های دیگر
 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 |  دفعات مشاهده: 3774 بار
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام ترم تابستان
 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 |  دفعات مشاهده: 2048 بار
ضـوابـط امتـحانـات
 | تاریخ ارسال: 1401/3/17 |  دفعات مشاهده: 1928 بار
اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه شیراز
 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 |  دفعات مشاهده: 2295 بار
راهنمای مراحل ثبت درخواست حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/7 |  دفعات مشاهده: 2386 بار
فرم درخواست کهاد / بسته آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 2320 بار
فرصت ارسال درخواست حذف ترم - ترم دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 2038 بار
تمدید سنوات برای ورودی های ۱۳۹۶
 | تاریخ ارسال: 1400/11/11 |  دفعات مشاهده: 2593 بار