زمان برگزاری حضوری کلاس از انتقال حرارت (اصلاحیه)
 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 |  دفعات مشاهده: 667 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس از انتقال حرارت
 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 |  دفعات مشاهده: 673 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 |  دفعات مشاهده: 725 بار
زمان برگزاری حضوری کلاس کارگاه موتور
 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 |  دفعات مشاهده: 688 بار
اطلاعیه صدور کارنامه فارسی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 1084 بار
ترمیم اخذ بسته‌های اختیاری- سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/5/23 |  دفعات مشاهده: 1500 بار
اطلاعیه اخذ بسته‌های آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (مقطع کارشناسی)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/6 |  دفعات مشاهده: 1702 بار
برنامه جبرانی آزمایشگاه مقاومت مصالح نیم سال دوم ۰۰-۹۹
 | تاریخ ارسال: 1400/5/4 |  دفعات مشاهده: 1635 بار