تمدید مهلت ثبت درخواست حذف ترم دوم ۹۹ برای دانشجویان دکتری
 | تاریخ ارسال: 1400/6/18 |  دفعات مشاهده: 477 بار
نحوه تمدید سنوات دانشجویان دکتری در  نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |  دفعات مشاهده: 644 بار
زمان‌بندی آزمون ESTA Online در سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 |  دفعات مشاهده: 516 بار
فراخوان جذب محقق پسادکترا ۱۴۰۰– دانشگاه اصفهان
 | تاریخ ارسال: 1400/5/13 |  دفعات مشاهده: 652 بار