تمدید مهلت ثبت درخواست حذف ترم دوم ۹۹ برای دانشجویان دکتری
 | تاریخ ارسال: 1400/6/18 |  دفعات مشاهده: 2461 بار
نحوه تمدید سنوات دانشجویان دکتری در  نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |  دفعات مشاهده: 2908 بار
زمان‌بندی آزمون ESTA Online در سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 |  دفعات مشاهده: 2446 بار
فراخوان جذب محقق پسادکترا ۱۴۰۰– دانشگاه اصفهان
 | تاریخ ارسال: 1400/5/13 |  دفعات مشاهده: 2580 بار
برگزاری دوره فشرده زبان انگلیسی تابستان ۱۴۰۰ ویژه دانشجویان دکتری
 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 |  دفعات مشاهده: 2756 بار