رویداد تقاضا محور - ارائه نیازهای فناورانه در زمینه صنایع دریایی
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 1417 بار
وبینار معرفی مرکز نوآوری – تخصصی دانشکده مهندسی دریا
 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 |  دفعات مشاهده: 1331 بار