برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی دریا، گرایش معماری کشتی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی دریا، گرایش معماری کشتی
 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 |  دفعات مشاهده: 341 بار
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)
 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 |  دفعات مشاهده: 672 بار
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۷ و پس از آن)
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۷ و پس از آن)
 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 |  دفعات مشاهده: 218 بار