بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 201 | تعداد کل بازدید های مطالب: 316,282 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۷- فرم انتخاب استاد راهنما

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۴- راهنمای شرکت کنندگان در جلسه برخط

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۳- زمان و جزئیات مصاحبه

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۲- مستندات پژوهشی و چگونگی ارسال آنها

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۱- چگونگی برگزاری مصاحبه

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ -

تطبیق واحد نیمسال دوم ۹۸

صفحه 6 از 9