دانشکده مهندسی دریا- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
دفتر ریاست دانشکده :
۶۴۵۴۳۱۲۰-۲۱
 
دفتر امور آموزشی و دانشجویی :
۶۴۵۴۳۵۰۵
 
مسئول مالی و اداری :
۶۶۴۱۲۹۵۹ -۶۶۴۱۹۶۱۵
 دفتر امور پژوهشی و روابط بین الملل :
۶۴۵۴۳۵۰۵
 
دفتر‌ امور تحصیلات تکمیلی :
۶۴۵۴۳۱۲۳
 
فکس :۶۶۴۱۲۴۹۵ 
 

آدرس جدید دانشگاه: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰
صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
آدرس قبلی دانشگاه: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴
صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۴۵۴۰(۲۱)۹۸+
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.1371.2693.fa.html
برگشت به اصل مطلب