دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
 وبینار آشنایی با عملیات نصب خطوط لوله دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/30 | 
 وبینار آشنایی با عملیات نصب خطوط لوله دریایی
 


سخنران:
مهندس صدیقه عظیمی
کارشناس مسئول واحد مهندسی نصب
شرکت تاسیسات دریایی ایران
 
 زمان برگزاری:
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۱۹
 
محل برگزاری:
سامانه جلسات برخط دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس زیر
https://meetings۲.aut.ac.ir/dme-webinars
 
محورها:
۱- روشهای لوله گذاری
۲- تجهیزات مورد نیاز
۳- حمل لوله
۴- نصب لوله درون میدانی و برون میدانی به روش S-Lay
۵- نصب اسپول
۶- عملیات پیش راه اندازی
۷- پرسش و پاسخ
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.10893.fa.html
برگشت به اصل مطلب