دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
نشست یک روزه هم‌اندیشی مدیران و استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان صنایع دریایی، مرکز استاندارد دفاعی ایران و پژوهشکده استاندارد ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.12966.fa.html
برگشت به اصل مطلب