دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
رویداد ملی ایده پردازی در حوزه علوم و مهندسی اقیانوسی – جوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
لینک فرم ارسال ایده:   کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.13024.fa.html
برگشت به اصل مطلب