دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
دفتر توسعه استاندارد دریایی با همکاری انجمن‌ علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.15854.fa.html
برگشت به اصل مطلب