دانشکده مهندسی دریا- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
جلسه دفاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 

عنوان پایان نامه  : محاسبه عددی کاویتاسیون در هیدروفویل های سه بعدی


./files/marinetech/files/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.735.763.fa.html
برگشت به اصل مطلب