دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
لیست کاندیداهای مورد تایید شانزدهمین دوره انتخابات انجمن علمی - دانشجویی دانشکده مهندسی دریا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.10751.fa
برگشت به اصل مطلب