دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
نتایج شانزدهمین دوره انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/9 | 
نتایج شانزدهمین دوره انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.11028.fa
برگشت به اصل مطلب