دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط سرکار خانم مریم خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط سرکار خانم مریم خسروی

سرکار خانم مریم خسروی مقام اول مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاه را کسب نمودند و پس از سال ها افتخاری در حوزه ورزش دختران برای دانشکده کسب نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.11429.fa
برگشت به اصل مطلب