دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
رویداد ملی فناورانه نجات دریاچه ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.12458.fa.html
برگشت به اصل مطلب