دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
چالش فناوری شناورهای بدون سرنشین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2664.13608.fa.html
برگشت به اصل مطلب