دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
 
 
 

فراخوان بیست یکمین جشنواره جوان خوارزمی 

آخرین مهلت ارسال طرح ها ۳۱ تیرماه
۱۳۹۸

http://khwarizmi.ir/young/


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.2922.fa
برگشت به اصل مطلب