دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
فراخوان دعوت اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان به پژوهش های همگرا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.4821.fa
برگشت به اصل مطلب