دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
فراخوان رویداد ملی تقاضا محور صنایع دریایی ( شتاب دهنده دریایی بادبان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.4973.fa
برگشت به اصل مطلب