دانشکده مهندسی دریا- اخبار و رویدادها
آگهی استخدام - آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس از میان دانش آموختگان و یا دانشجویان آقا مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی دریا – گرایش هیدرومکانیک استخدام می کند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2664.9745.fa
برگشت به اصل مطلب